De Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V is op zoek naar nieuwe leden

Hierbij attenderen wij je op het ontstaan van twee vacatures bij de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Je kennis en ervaring kan een waardevolle bijdrage leveren aan deze commissie. Hierbij aangetekend dat je niet vanuit het belang van je organisatie, afdeling of deskundigheidsgebied handelt maar dat je je bijdrage richt op het overstijgend belang van de gehele beroepsgroep van verpleegkundigen, verzorgenden en zorgprofessionals. Reden van het ontstaan van deze vacatures is dat de benoemingstermijn van enkele leden binnenkort afloopt.

De Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie is met name verantwoordelijk voor de volgende zaken:

  • het opstellen/bijstellen van criteria in de 'uitvoeringsregeling accreditatie'
  • vaststellen van interpretaties over criteria in 'Stelregels en richtlijn beoordelaars'
  • steekproefsgewijs toezien op de kwaliteit de scholingen van organisaties met instellingsaccreditatie en steekproefsgewijs toezien op de kwaliteit van de beoordelingen van geaccrediteerde scholingen
  • een bijdrage leveren aan beoordelaarsbijeenkomsten die 3 maal per jaar worden gehouden.

De dagelijks afhandeling van het accreditatieproces en de praktisch zaken die hierbij komen kijken worden verzorgd door het bureau V&VN.
De Accreditatiecommissie bestaat uit tenminste 4 leden, een voorzitter en een secretaris. De Accreditatiecommissie komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen in Utrecht op dinsdag- of woensdagmiddagen vanaf 15.30 uur.
Een accreditatiecommissielid wordt benoemd voor de duur van 3 jaar. Herbenoeming is hierna eenmalig mogelijk. Meer informatie, waaronder de Uitvoeringsregeling accreditatie en het Reglement Kwaliteitsregister V&V/ZP, is op de website van het Kwaliteitsregister V&V terug te vinden.

Het profiel

Als kandidaat dien je aan de volgende eisen te voldoen:

  • Als verpleegkundige, verzorgende of zorgprofessional werkzaam (of werkzaam geweest en qua werkzaamheden nog betrokken bij deze beroepsgroep)
  • Ervaring en/of affiniteit met het verzorgen, ontwikkelen van opleidingen
  • Een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
  • Goede (schriftelijk) communicatieve vaardigheden
  • Minimaal 6x per jaar beschikbaar voor vergaderingen van de Accreditatiecommissie in Utrecht.

Vacatiegeld

Voor het bijwonen van vergaderingen ontvang je een vergoeding van € 75,-. De reiskostenvergoeding is op basis van € 0,19 per kilometer.

Tijdsplanning van deze werving

In de vergadering van april 2018 hopen wij de nieuwe leden te kunnen verwelkomen. De gesprekken met de kandidaten zullen in overleg gepland worden in februari.

Interesse?

Heb je interesse om zitting te nemen in de Accreditatiecommissie en voldoe je aan het profiel, stuur dan een digitale motivatie en CV naar: g.leijen@venvn.nl. Doe dit vóór 1 februari a.s. Voor vragen kun je terecht bij de secretaris van de Accreditatiecommissie, per e-mail, of kun je bellen met Arnout Uitewaal (030) 2919038.

En verder...

Ben je als beoordelaar al actief voor het Kwaliteitsregister V&V/ZP dan zal dit in de toekomst betekenen dat je deze rol niet meer kunt uitvoeren.