Deskundig zijn en blijven
voor je patiënt of cliënt
voor je vak
voor jezelf

Houd je je deskundigheid al bij in het Kwaliteitsregister V&V? Open dan je portfolio door in te loggen via de knop Mijn V&VN hierboven.

Scholingsagenda

Bekijk in de scholingsagenda welke scholingen geaccrediteerd zijn.

Naar de scholingsagenda

 • Het huidige herregistratiebeleid is rechtvaardig, coulant en flexibel. Dit vindt 75 procent van de respondenten van het onderzoek over herregistratie in het Kwaliteitsregister V&V. 62 procent geeft aan dat herregistratie motiveert om deskundig te blijven. Lees meer
 • oor 2018 heeft de College Kwaliteitsregister V&V zeven speerpunten geformuleerd. Ieder speerpunt is uitgewerkt in projectmatige activiteiten die een eenmalig karakter hebben en die worden afgerond in 2018. Lees meer
 • Verpleegkundigen moeten in de toekomst aantonen dat zij deskundig zijn gebleven, wanneer ze geregistreerd willen blijven in het BIG-register. Dit staat in wetsvoorstel Wet BIG-II. V&VN beschouwt dit als een erkenning van de grote vakbekwaamheid die noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep. Lees meer
 • Op 8 februari 2018 treedt het nieuwe Reglement Kwaliteitsregister V&V en de geactualiseerde Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie in werking, inclusief de bijbehorende Begrippenlijst. Het bestuur van V&VN verleende eind januari 2018 zijn instemming met de regelingen, nadat het College Kwaliteitsregister V&V deze in het najaar van 2017 had geactualiseerd.

  Lees meer
 • V&VN vindt het als beroepsvereniging van groot belang dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten deskundig zijn en blijven. Daarom heeft Bestuur en Ledenraad besloten dat kosten voor registratie in het Kwaliteitsregister V&V in 2018 gelijk blijven aan eerdere jaren: € 67,00. Lees meer
 • Ook in 2018 organiseert V&VN regionale bijeenkomsten over deskundigheidsbevordering in relatie tot het Kwaliteitsregister V&V. Bent u vakinhoudelijk betrokken bij deskundigheidsbevordering, bezoek dan een van de bijeenkomsten en laat u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.

  Lees meer
 • Op de website van het Kwaliteitsregister V&V vind je praktische filmpjes waarin je onder andere ziet hoe je in een paar stappen een activiteit toevoegt aan je portfolio of herregistratie aanvraagt. Dit is een van de vele middelen die V&VN de afgelopen maanden heeft ontwikkeld om je te ondersteunen bij het gebruik van je Kwaliteitsregister. Lees meer
 • Het beleid van het Kwaliteitsregister V&V moet aansluiten bij de veranderende praktijk. Hier is het College Kwaliteitsregister V&V verantwoordelijk voor. In 2017 gaan zij daarom de herregistratieprocedure evalueren, knelpunten rond Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA) aanpakken. 

  Lees meer

Voeg zelf scholing toe

Hoe vraag je herregistratie aan?