Belang van het Kwaliteitsregister V&V

Scholingsagenda

Bekijk in de scholingsagenda welke scholingen geaccrediteerd zijn.

Naar de scholingsagenda

  • Als verpleegkundige of verzorgende leer je de hele dag, bijvoorbeeld via reflectie. Reflectie is het proces waarbij ervaringen worden omgezet in betekenis. Intervisie en intercollegiale toetsing zijn vormen van reflectie, ook overdrachtsmomenten en werkoverleggen bieden kansen. In de week van de reflectie delen verschillende V&VN-leden hun ervaringen ter inspiratie. Lees meer
  • Uit het jaarlijkse V&VN-ledenonderzoek 2016 blijkt dat 44 procent van de leden van V&VN verwacht dat een beroepsvereniging een kwaliteitsregister biedt. De waardering van het Kwaliteitsregister V&V is in de laatste jaren gestegen naar een 7,3. Lees meer
  • Als verpleegkundige en verzorgende leer je continue, ook van elkaar. Als dit in de vorm van intercollegiale toetsing gebeurt, kan je dit vanaf donderdag 3 november opvoeren in je Kwaliteitsregister V&V onder Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA). Lees meer
  • De Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V ziet mogelijkheden voor accreditatie van werkplek leren. Dat blijkt uit de workshop Werkplekleren die tijdens de werkconferentie Leren in de zorg plaats vond voor aanbieders van scholing. De 100 deelnemers discussieerden over de inzet van werkplekleren in hun organisatie en de rol van deze vorm van scholing binnen het Kwaliteitsregister V&V. Lees meer
  • V&VN vindt het als beroepsvereniging van groot belang dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten deskundig zijn en blijven. V&VN is zich bewust dat de budgetten hiervoor onder druk staan. Daarom hebben Bestuur en Ledenraad besloten dat het tarief voor inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V in 2017 gelijk blijft aan die van 2016: 67,00 per jaar (prijs is incl. BTW). Lees meer
  • “Door transparant te zijn over deskundigheid, kunnen organisaties veel van elkaar leren. Nu doen organisaties nog veel op eigen terrein.” zegt Gea van der Helm, opleidingsadviseur van het Westfriesgasthuis. Op dinsdag 11 oktober wisselden zestig zorginstellingen tijdens de werkconferentie van het Kwaliteitsregister V&V tips uit over het bevorderen van deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgenden. Lees meer
  • “Je kunt mensen verplichten om aan een leeractiviteit deel te nemen, maar niet om te leren.” Dat zei Inge Pool, beleidsadviseur aan de UMC Utrecht Academie, tijdens de werkconferentie van het Kwaliteitsregister V&V op 12 oktober over leren in de zorg. “Mensen willen competent zijn. Door een spiegel voor te houden zien ze zelf waar ze zich kunnen ontwikkelen." Lees meer
  • Wanneer je een vraag hebt over het Kwaliteitsregister V&V kun je altijd contact opnemen met V&VN. Als je belt kan het zijn dat Esmé Verkerk de telefoon opneemt. Ze krijgt regelmatig vragen over Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA).

    Lees meer