Belang van het Kwaliteitsregister V&V

Scholingsagenda

Bekijk in de scholingsagenda welke scholingen geaccrediteerd zijn.

Naar de scholingsagenda

  • Sinds 1 januari kunnen arboverpleegkundigen in het nieuwe deskundigheidsgebied Arboverpleegkundigen laten zien dat ze hun kennis voor hun vakgebied op peil houden. Jeannette van Bussel van V&VN Arboverpleegkundigen is blij met deze ontwikkeling in het Kwaliteitsregister V&V. "Het is een nieuwe stap in de profilering van arboverpleegkundigen." Lees meer
  • Ruim 240 zorgorganisaties bieden inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V en/of het lidmaatschap van V&VN aan verpleegkundigen en verzorgenden die bij hun in dienst zijn aan. Vaak gebeurt dit op advies van de verpleegkundige en/of verzorgende adviesraad (VAR). Lees meer
  • Ruim 76.000 verpleegkundigen en verzorgenden laten in het Kwaliteitsregister V&V zien dat ze hun kennis op peil houden. Dit aantal groeit nog jaarlijks. Om het register gebruiksvriendelijk te houden, is het continue in ontwikkeling. Lees meer
  • Verpleegkundigen en verzorgenden die staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V, maar nog geen actief gebruik ervan maken, ontvangen sinds 1 november elk kwartaal een herinnering vanuit V&VN om in actie te komen. Bij de mail zit een kort stappenplan hoe je je register kunt activeren. Lees meer
  • Als verpleegkundige of verzorgende leer je de hele dag, bijvoorbeeld via reflectie. Reflectie is het proces waarbij ervaringen worden omgezet in betekenis. Intervisie en intercollegiale toetsing zijn vormen van reflectie, ook overdrachtsmomenten en werkoverleggen bieden kansen. In de week van de reflectie delen verschillende V&VN-leden hun ervaringen ter inspiratie. Lees meer
  • Uit het jaarlijkse V&VN-ledenonderzoek 2016 blijkt dat 44 procent van de leden van V&VN verwacht dat een beroepsvereniging een kwaliteitsregister biedt. De waardering van het Kwaliteitsregister V&V is in de laatste jaren gestegen naar een 7,3. Lees meer
  • Als verpleegkundige en verzorgende leer je continue, ook van elkaar. Als dit in de vorm van intercollegiale toetsing gebeurt, kan je dit vanaf donderdag 3 november opvoeren in je Kwaliteitsregister V&V onder Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA). Lees meer
  • De Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V ziet mogelijkheden voor accreditatie van werkplek leren. Dat blijkt uit de workshop Werkplekleren die tijdens de werkconferentie Leren in de zorg plaats vond voor aanbieders van scholing. De 100 deelnemers discussieerden over de inzet van werkplekleren in hun organisatie en de rol van deze vorm van scholing binnen het Kwaliteitsregister V&V. Lees meer