Belang van het Kwaliteitsregister V&V

Scholingsagenda

Bekijk in de scholingsagenda welke scholingen geaccrediteerd zijn.

Naar de scholingsagenda

 • V&VN vindt het als beroepsvereniging van groot belang dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten deskundig zijn en blijven. V&VN is zich bewust dat de budgetten hiervoor onder druk staan. Daarom hebben Bestuur en Ledenraad besloten dat het tarief voor inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V in 2017 gelijk blijft aan die van 2016: 67,00 per jaar (prijs is incl. BTW). Lees meer
 • “Door transparant te zijn over deskundigheid, kunnen organisaties veel van elkaar leren. Nu doen organisaties nog veel op eigen terrein.” zegt Gea van der Helm, opleidingsadviseur van het Westfriesgasthuis. Op dinsdag 11 oktober wisselden zestig zorginstellingen tijdens de werkconferentie van het Kwaliteitsregister V&V tips uit over het bevorderen van deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgenden. Lees meer
 • “Je kunt mensen verplichten om aan een leeractiviteit deel te nemen, maar niet om te leren.” Dat zei Inge Pool, beleidsadviseur aan de UMC Utrecht Academie, tijdens de werkconferentie van het Kwaliteitsregister V&V op 12 oktober over leren in de zorg. “Mensen willen competent zijn. Door een spiegel voor te houden zien ze zelf waar ze zich kunnen ontwikkelen.”

  Lees meer
 • Wanneer je een vraag hebt over het Kwaliteitsregister V&V kun je altijd contact opnemen met V&VN. Als je belt kan het zijn dat Esmé Verkerk de telefoon opneemt. Ze krijgt regelmatig vragen over Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA).

  Lees meer
 • "Ik heb een passie voor kwaliteit van zorg en het overdragen van kennis en vind het heel leuk en belangrijk om me hiervoor in te zetten." zegt wijkverpleegkundige Gerie Schrijver. "Na jarenlang in een algemeen ziekenhuis te hebben gewerkt, leek het mij leuk de andere kant te zien: de zorg bij mensen thuis. Daarom ben ik wijkverpleegkundige geworden. Samen met een collega heb ik lessen over voorbehouden en risicovolle handelingen voor verzorgenden opgezet." Lees meer
 • "Ik werk als verpleegkundige op De Parel in Haarlem, een school voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg voor chronisch zieke kinderen. Ik heb daar de kans gekregen samen met mijn collega verpleegkundige dossiers op te stellen voor een goede verslaglegging, enorm leuk. Ik vind het heel belangrijk om mij te blijven ontwikkelen." vertelt verpleegkundige Marion Rill.
  Lees meer
 • In het Kwaliteitsregister V&V kunnen verpleegkundigen en verzorgenden hun deskundigheid aantoonbaar maken. Een onafhankelijk College houdt zich bezig met de ontwikkeling van het Kwaliteitsregister V&V. Dit College is op zoek naar nieuwe leden. Verpleegkundige Marieke van Dort is lid van het College en vertelt over haar ervaringen. "Deskundigheid past bij een leven lang leren en draagt bij aan de professionalisering van het beroep." Lees meer
 • In het V&VN-magazine van september staan verzorgenden in de schijnwerpers. De afgelopen jaren is de zorg in sneltreinvaart veranderd. Cliënten blijven langer thuis wonen, verzorgingshuizen verdwijnen. Lees meer