• Accreditatieaanvragen voor het Kwaliteitsregister V&V moeten voor aanvang van de deskundigheidsbevordering zijn aangevraagd. Veel aanbieders die scholing aanbieden voor verpleegkundigen en verzorgenden, organiseren ook scholingen voor verpleegkundig specialisten. Voor het Verpleegkundig Specialisten Register kan vanaf 1 januari 2016 ook alleen nog voorafgaand aan de scholing accreditatie worden aangevraagd.
  Lees meer
 • Wiebe de Vries is vanaf 18 juni voorzitter van de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V. Hij neemt deze functie over van Nicolien van Halem. De Vries: "De komende drie jaar wil ik met de accreditatiecommissie het begrip kwaliteit verder uitwerken en concretiseren."
  Lees meer
 • De vernieuwde Uitvoeringsregeling accreditatie van het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals is per 1 mei 2015 van kracht. Hierin staan de criteria waaraan scholingen moeten voldoen om geaccrediteerd te worden. De regeling is vastgesteld door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V. Lees meer
 • De websites van V&VN zijn volledig vernieuwd. Je vindt er de vertrouwde informatie op verbeterde pagina’s, in een nieuw jasje gestoken. Het gaat om www.venvn.nl, de websites van 28 afdelingen en platforms, de registers en Mijn V&VN. Wat betekent dit voor jou? Lees meer
 • Het beleid ODA wordt door het College herzien. Wil je meedenken? Heb je in jouw zorginstelling goede voorbeelden van ODA? Of heb je ideeën over dit beleid? Lees meer
 • De handleidingen voor het gebruik van PE-online worden momenteel herzien. Eerste nieuwe versies zijn inmiddels geplaatst op deze website. De komende weken volgen nog verdere aanpassingen om de handleidingen overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer
 • Het College en de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals hebben het Jaarplan 2015 vastgesteld. In dit jaarplan kun je lezen over de speerpunten waarop deze besluitvormende organen zich richten. Lees meer
 • Als je geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister V&V, kun je zelf beslissen wie je inzage geeft in jouw register. Klik hiervoor in jouw portfolio op ‘Geef inzage’ en vul het e-mailadres in van degene die je inzage wilt geven.  Lees meer