Kwaliteitsregister V&V in uw organisatie

Het aanbieden van het Kwaliteitsregister V&V aan uw medewerkers:

  • stimuleert verpleegkundigen en verzorgenden hun deskundigheid bij te houden;
  • helpt verpleegkundigen en verzorgenden te voldoen aan de beroepsnorm;
  • geeft u inzicht in hoe bekwaam uw medewerkers zijn. 

Overweegt uw organisatie verpleegkundigen of verzorgenden in te schrijven in het Kwaliteitsregister V&V? Neem voor meer informatie contact op met V&VN, Jan Mulder, j.mulder@venvn.nl

Voordelen

Heeft u vragen over uw huidige overeenkomst met V&VN? Neem dan contact op met Anke Oostveen via a.oostveen@venvn.nl of (06 57 88 89 94).

V&VN gaat het land in

In 2017 worden op 3 plaatsen in het land bijeenkomsten georganiseerd over deskundigheidsbevordering in relatie tot het Kwaliteitsregister V&V. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen projectleiders, kartrekkers van het Kwaliteitsregister V&V, opleidingsfunctionarissen en aanbieders van scholing ervaringen, valkuilen, good practices en producten uitwisselen over deskundigheidsbevordering. Meer informatie en aanmelden