Gebruiksvriendelijk Kwaliteitsregister V&V

Deskundig zijn en blijven voor cliënten en patiënten, voor je vak en voor jezelf. Dat is wat verpleegkundigen en verzorgenden willen en waar u en V&VN ze bij ondersteunt, onder andere met het Kwaliteitsregister V&V. Om dit te bereiken moet het Kwaliteitsregister V&V aansluiten op actuele ontwikkelingen en wensen van gebruikers.

Verbeteringen die in 2016 zijn doorgevoerd:

  • Om verpleegkundigen en verzorgenden te stimuleren hun deskundigheid bij te houden ontvangen ze sinds juli jaarlijks een e-mail met informatie over hun status in het Kwaliteitsregister V&V.
  • Om de begeleiding van implementatie van het Kwaliteitsregister V&V te verbeteren zijn in september geactualiseerde en nieuwe documenten geplaatst op het portaal van zorginstellingen op Mijn V&VN. 

Verbeteringen die eraan komen:

  • het proces van inschrijven wordt onder de loep genomen;
  • verpleegkundigen en verzorgenden die nog niet actief gebruik maken van het register ontvangen elk kwartaal reminders
  • er wordt onderzocht of en hoe scholing en bekwaamheid voorbehouden en risicovolle handelingen in het Kwaliteitsregister V&V een plek kunnen krijgen.