Inzage in de portfolio's van uw medewerkers

Het Kwaliteitsregister V&V is van de individuele verpleegkundigen en verzorgenden. In het Kwaliteitsregister V&V zien verpleegkundigen en verzorgenden in een oogopslag wat ze aan deskundigheidsbevordering hebben gedaan. Als werkgever krijgt u hier natuurlijk graag inzicht in. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u inzage geven.

Eigen verantwoordelijkheid van verpleegkundigen en verzorgenden
Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen via hun register zelf bepalen wie ze inzage geven. Dit is, onder andere in verband met de Wet op de Privacy, zo ingericht. Via de optie Inzage individueel, kunnen verpleegkundigen en verzorgenden door een e-mailadres in te voeren elk persoon voor een bepaalde tijd toegang geven.

Een nieuwe optie is Inzage via werkgever. Hiervoor dient u als werkgever eerst een aantal stappen te doorlopen. Door in het systeem aan te geven welke leidinggevenden er in uw organisatie inzage moeten krijgen, kunnen uw medewerkers via deze optie inzage geven aan hun eigen leidinggevende.

Heeft u interesse in deze optie? Neem dan contact op met Anke Oostveen via a.oostveen@venvn.nl / (06) 57 88 89 94 of Jan Mulder via j.mulder@venvn.nl / (06) 51 33 08 72.