V&VN gaat weer het land in met het Kwaliteitsregister V&V

In 2018 worden op 3 plaatsen in het land bijeenkomsten georganiseerd over deskundigheidsbevordering in relatie tot het Kwaliteitsregister V&V. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen projectleiders, kartrekkers van het Kwaliteitsregister V&V, opleidingsfunctionarissen en aanbieders van scholing ervaringen, valkuilen, good practices en producten uitwisselen over deskundigheidsbevordering.

Per bijeenkomst worden 3 good practices uit de regio gevraagd hun kennis en ervaringen te delen. Daarna vindt er een interactieve discussie plaats.

Mogelijke thema’s/invalshoeken:

  • Visie van de instelling op deskundigheidsbevordering, bij- en nascholingsbeleid.
  • Implementatie en borging van Kwaliteitsregister V&V in de eigen instelling of organisatie: Hoe doe je dat? Welke positieve ervaringen zijn er en welke belemmerende factoren spelen een rol?
  • Scholingsaanbod: wat is mogelijk en wenselijk?
  • Draagvlak/betrokkenheid medewerkers (rol VAR/OR).
  • Draagvlak bij bestuur, directie en management.

Eerste bijeenkomst - geweest

Wanneer: Maandag 26 februari 2018 van 14.00 tot 16.30 uur.
Locatie: RAV IJsseland te Zwolle, Voltastraat 3 a.
Inhoudelijke bijdrage: RAV IJselland, WZU Veluwe en TSN Thuiszorg vertellen hoe het Kwaliteitsregister V&V wordt ingezet in hun organisatie.
Aanmelden: Niet meer mogelijk

Tweede bijeenkomst

Wanneer: Maandag 16 April 2018 van 14.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden, Vondellaan 43, 2332 AA LEIDEN
Inhoudelijke bijdrage: Marente, GGD Zaanstreek-Waterland en Heliomare vertellen hoe het Kwaliteitsregister V&V wordt ingezet in hun organisatie.
Aanmelden: Meld hier aan voor deze bijeenkomst (maak voor aanmelden een Mijn V&VN-account aan).

Derde bijeenkomst

Wanneer: Maandag 10 september 2018 van 14.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Steenovenweg 4, 5708 HN Helmond.
Inhoudelijke bijdrage: Savant Zorg en Thuiszorg Samen Verder vertellen hoe het Kwaliteitsregister V&V wordt ingezet in hun organisatie.
Aanmelden: Meld hier aan voor deze bijeenkomst (maak voor aanmelden een Mijn V&VN-account aan).

TanLD Popup HTML