Aanvragen en openen

Alleen V&VN afdelingen kunnen een deskundigheidsgebied aanvragen. Zij moeten kunnen aantonen dat zij zich in hun activiteiten nadrukkelijk richten op dit deskundigheidsgebied, en dat er geen andere afdelingen zijn die zich in hun activiteiten nadrukkelijk richten op hetzelfde deskundigheidsgebied. Wanneer meerdere afdelingen eenzelfde deskundigheidsgebied willen openen dienen zij een gezamenlijke aanvraag hiervoor in. 

Een gemotiveerde aanvraag kan worden ingediend bij het Kwaliteitsregister V&V via registers@venvn.nl.

Na het ontvangen van een aanvraag zoekt een adviseur Registers contact met de indiener van de aanvraag voor overleg. In de regel vraagt de voorbereiding voor het openen van een deskundigheidsgebied minimaal een half jaar. Gezien de kosten die ermee gemoeid zijn (zoals de inrichting in Windex CC, PE online en de Kwaliteitsregister.venvn.nl) dienen aanvragen mee te worden genomen in een jaarlijkse begroting.