Duurzaam betrokken door CRM

Continue dialoog met en tussen onze leden, aanbieders van bij- en nascholing, afdelingen en zorgorganisaties is van groot belang voor V&VN. Een goed functionerend digitaal platform waar alle doelgroepen van V&VN terecht kunnen is hierbij essentieel. Met de huidige software is dit niet mogelijk. Om deze redenen heeft V&VN besloten het project ‘Duurzaam betrokken door CRM’ te starten om een vervangend informatiesysteem te selecteren en implementeren. Waardoor in de loop van 2017 de huidige mogelijkheden van Mijn V&VN beter zijn afgestemd op de wensen van zorgorganisaties. Waardoor V&VN gerichter en overzichtelijk informatie kan bieden.  

​Trends

De vereniging van de toekomst heeft te maken met allerlei ontwikkelingen, waar bij het selecteren van een nieuw informatiesysteem rekening mee moet worden gehouden. Zo willen mensen steeds vaker:

  • plaats onafhankelijk, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar toegang tot hun gegevens hebben en deze kunnen wijzigen;
  • zelf de mate van betrokkenheid bepalen;
  • hun eigen voorkeurskanaal kiezen;
  • in hun persoonlijk selfserviceportaal alleen direct relevante, op hen toegespitste informatie te zien krijgen;
  • snel en overzichtelijk geïnformeerd worden;
  • vluchtig contact hebben, met velen tegelijk;
  • multifunctioneel kunnen werken, dus meerdere dingen tegelijk kunnen doen;
  • gesprekken met diepgang vanaf de eigen werkplek, met digitale ondersteuning laten plaatsvinden, waarbij ze elkaar wel kunnen zien;
  • producten en diensten snel en eenvoudig ´aan´ en ´uit´ kunnen zetten;
  • congressen en deskundigheidsbevorderingen vanuit huis kunnen volgen op het tijdstip dat hen het uitkomt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het project of heeft u vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar Ron van Zal: r.zal@venvn.nl.