Gevraagd: een nieuw lid voor het College Kwaliteitsregister V&V

Actief mee kunnen praten over de ontwikkeling van het Kwaliteitsregister V&V? Belangstelling voor de rol die deskundigheidsbevordering heeft bij de kwaliteit van het beroep van verpleegkundigen en verzorgenden? Beleidsvraagstukken oplossen vanuit verschillende perspectieven? Ben jij een verpleegkundige of verzorgende met enige bestuurlijke ervaring? Misschien ben jij dan de kandidaat die we zoeken als nieuw lid van het College Kwaliteitsregister V&V.

Verpleegkundigen en verzorgenden willen de best mogelijke zorg leveren. Die zorg verandert continu: nieuwe behandelmethoden, richtlijnen, technologie en wetgeving. Om het vak veilig en op een hoog kwaliteitsniveau uit te oefenen, is werkervaring alléén niet voldoende. Daarom houden verpleegkundigen en verzorgenden hun kennis en vaardigheden op peil door het volgen van scholing en andere activiteiten. In het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden kunnen zij deze deskundigheid aantoonbaar maken.

Het College

Een onafhankelijk College houdt zich bezig met de ontwikkeling van het Kwaliteitsregister. In het College zijn drie gebruikersgroepen van het Kwaliteitsregister vertegenwoordigd: verpleegkundigen en verzorgenden die zijn geregistreerd in het register, aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten en zorginstellingen die het Kwaliteitsregister V&V hanteren als instrument om de kwaliteit van zorg te bevorderen. De 7 leden zorgen er samen voor dat het Kwaliteitsregister V&V blijft innoveren. De normen en kwaliteitseisen van de beroepsgroep staan daarin centraal maar ook het perspectief van andere belanghebbende partijen, zoals zorginstellingen en zorgverzekeraars, wordt daarin meegenomen. Onderwerpen waar het College zich zoal mee bezig houdt vindt je in het Jaarplan 2018 en het Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022.

Vacature

Momenteel is het College op zoek naar een verpleegkundige of verzorgende die het leuk vindt om het beleid van het Kwaliteitsregister V&V mede vorm te geven, op een wijze die de belangen van de afzonderlijke gebruikersgroepen overstijgt. Je hebt een visie op de beroepsontwikkeling van verpleegkundigen en verzorgenden en bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring. Gelet op de huidige samenstelling van het college zijn wij in het bijzonder op zoek naar een verpleegkundige die werkzaamis in een ziekenhuis.

Het College vergadert 5 keer per jaar in Utrecht. Een vergadering duurt 2 uur en kost gemiddeld hetzelfde aan voorbereidingstijd. Reiskosten worden vergoed en er is een vacatieregeling. Lees de profielschets voor nieuwe leden van het college.(link naar profielschets)

Belangstelling?

Voor eventuele vragen over het college, kun je contact opnemen met Arnout Uitewaal, adviseur registers (030) 291 90 38.
Heb je belangstelling, stuur dan vóór 12 november een mail met je motivatie en CV aan s.bronkhorst@venvn.nl, ovv vacature College Kwaliteitsregister. Een selectiegesprek kan deel uitmaken van de procedure.

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws College Kwaliteitsregister V&V, Nieuws Homepage

Gepubliceerd:15-10-2018
Aantal keer bekeken:517

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Alleen geregistreerde gebruikers mogen reacties plaatsen.