Onderzoek naar herregistratiebeleid van Kwaliteitsregister V&V

Het huidige herregistratiebeleid is rechtvaardig, coulant en flexibel. Dit vindt 75 procent van de respondenten van het onderzoek over herregistratie in het Kwaliteitsregister V&V. 62 procent geeft aan dat herregistratie motiveert om deskundig te blijven.

Stelling: herregistratie motiveert mij om deskundig te blijven.

In opdracht van het College Kwaliteitsregister V&V hebben twee verpleegkunde studenten van de HAN in november 2017 onderzoek gedaan naar het herregistratiebeleid. 1.500 verpleegkundigen en verzorgenden die de herregistratieprocedure hebben doorlopen reageerden. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek evalueert het college in maart het herregistratiebeleid. Hierbij staat de vraag ‘Hoe kan herregistratie een leven lang leren ondersteunen?’ centraal.

Beleid van herregistratie is bekend

Vierdejaarsstudenten, Kim Alkemade en Pascalle Menting, hebben via een digitale enquête verpleegkundigen en verzorgenden gevraagd hoe zij aankijken tegen herregistratie. Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste verpleegkundigen en verzorgenden voorstander zijn van het huidige herregistratiebeleid, inclusief herregistratie beperkte duur en doorhalen van een registratie. Ook het doel van herregistratie, het toetsen van het opgebouwde portfolio aan de herregistratie-eisen, is bekend bij nagenoeg alle verpleegkundigen en verzorgenden.
Daarnaast blijkt herregistratie beperkte duur effectief; een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden die hiervoor heeft gekozen blijkt alsnog aan de norm te (zullen) voldoen.

Ongelukkig met doorhalen van registratie

Hoewel er dus steun is voor het huidige herregistratiebeleid, blijkt het doorhalen van een registratie vooral negatieve reacties op te roepen, van vervelend tot demotiverend of onterecht. Opvallend is ook dat geen enkele respondent vindt dat zijn registratie terecht is doorgehaald.

Tenslotte is gevraagd naar waarom verpleegkundigen en verzorgenden niet hebben kunnen voldoen aan de herregistratie-eisen. Het beeld van de antwoorden is in lijn met eerder V&VN-onderzoek: onvoldoende relevant aanbod van geaccrediteerde scholing en de werkgever biedt onvoldoende mogelijkheden (in tijd en geld) voor deskundigheidsbevordering werden het meest genoemd.

Diversiteit aan respondenten

Een groot deel van de respondenten voldeed aan de herregistratie-eisen en startte een nieuwe vijfjarige registratieperiode (reguliere herregistratie). 23 procent van de respondenten lukte het in eerste instantie niet om aan de eisen te voldoen en koos daarom voor ‘herregistratie beperkte duur’, dat wil zeggen een verschuiving van hun registratieperiode. Tenslotte reageerden een klein aantal verpleegkundigen en verzorgenden van wie de registratie is doorgehaald.

Lees het Projectverslag Herregistratie in het Kwaliteitsregister VenV.

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws Homepage

Gepubliceerd:27-02-2018
Aantal keer bekeken:1685

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Alleen geregistreerde gebruikers mogen reacties plaatsen.