Nieuwe regelingen Kwaliteitsregister V&V van kracht

Op 8 februari 2018 treedt het nieuwe Reglement Kwaliteitsregister V&V en de geactualiseerde Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie in werking, inclusief de bijbehorende Begrippenlijst. Het bestuur van V&VN verleende eind januari 2018 zijn instemming met de regelingen, nadat het College Kwaliteitsregister V&V deze in het najaar van 2017 had geactualiseerd.

Belangrijke aanpassingen ten opzichte van de huidige regelingen zijn onder andere:

  • De consequenties van tuchtrechtelijke maatregelen voor registratie in het Kwaliteitsregister V&V zijn in regelgeving vastgelegd.
  • Er is een voorgenomen besluitprocedure uitgewerkt voor besluiten tot registratie, herregistratie en doorhalen van een registratie. Dit betekent dat de verpleegkundige of verzorgende die het niet eens is met een besluit dat op haar betrekking heeft, in alle gevallen een zienswijze kan indienen, alvorens een besluit definitief wordt. Op basis van zo’n zienswijze wordt het voorgenomen besluit heroverwogen.
  • De privacybepalingen zijn geactualiseerd.
  • Het onderscheid tussen de mogelijkheid om als geregistreerde verpleegkundige of verzorgende inzage te verlenen aan iedereen (inzage individueel) dan wel aan de werkgever (inzage via werkgever) is vastgelegd.
  • Daarnaast is een aantal tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen doorgevoerd.

De geactualiseerde documenten:

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws Homepage, Nieuws nieuwspagina

Gepubliceerd:06-02-2018
Aantal keer bekeken:2265

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Alleen geregistreerde gebruikers mogen reacties plaatsen.