Kwaliteitsregister V&V gekoppeld aan de herregistratie?

Minister Schippers overweegt verplichte bij- en nascholing toe te voegen aan werkervaring bij de herregistratie BIG. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de tweede evaluatie van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

V&VN benadrukt al jaren het belang van bij- en nascholing en intercollegiale toetsing. Bij herregistratie in het BIG-register wordt nu alleen gekeken naar werkervaring van verpleegkundigen. Gaat het Kwaliteitsregister V&V definitief een rol spelen? Nursing sprak met Harold de Graaf, hoofd Leden & Registers bij V&VN.
In het Kwaliteitsregister V&V kunnen verpleegkundigen én verzorgenden volgens de beroepsnorm hun deskundigheid kunnen bijhouden. Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een initiatief van de beroepsgroepen zelf. Daarmee voldoen ze aan de opdracht van de overheid om zelf zorg te dragen voor hun eigen kwaliteit. Inmiddels staan ruim 58.000 verpleegkundigen en verzorgenden geregistreerd in het Kwaliteitsregister.

Breed gedragen
Ministers Schippers geeft hiermee gehoor aan de wensen van de beroepsgroep en belangrijke spelers in de zorg. Tijdens het symposium van het Kwaliteitsregister V&V van 3 april 2014 werd door de aanwezige verpleegkundigen en stakeholders aangegeven dat ook zij een voorstander zijn van het verplichten van deskundigheidsbevordering en het koppelen hiervan aan de herregistratie in het BIG-register. Ook uit het onderzoek naar de ervaringen met de herregistratie dat V&VN en NU'91 begin dit jaar onder hun achterban hebben uitgezet, kwam naar voren dat het bijhouden van het vak ook mee moet worden gewogen.

Naar verwachting wordt het wetsvoorstel met de voorgestelde wijzigingen in de loop van 2015 door minister Schippers aan de Kamer aangeboden.


Gepubliceerd:07-01-2015
Aantal keer bekeken:4374

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Alleen geregistreerde gebruikers mogen reacties plaatsen.