Gezocht: Verzorgenden voor de Commissie van Bezwaar en Beroep

De Commissie van Bezwaar en Beroep is op zoek naar twee verzorgenden voor de vervulling van de vacature van lid van de Commissie van Bezwaar en Beroep voor de Kamers 2 (Kwaliteitsregister V&V) en 3 (Register Zorgprofessionals). Deze Kamers behandelen beroepschriften.  

Commissie van Bezwaar en Beroep
In 2012 heeft het Bestuur van V&VN besloten om te komen tot één Commissie van Bezwaar en Beroep voor alle registers (Verpleegkundig Specialisten Register, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals), waarbinnen voor ieder register een ‘Kamer’ is ingericht. Iedere Kamer heeft dezelfde juridische en ambtelijke samenstelling, die wordt aangevuld met specifieke expertise vanuit de beroepsinhoud van het betreffende register en/of kennis van de gebruikersgroep. 
De Commissie wordt geleid door 2 juristen mr. Tom Vroon (vz) en mr. Monique van de Griendt (vice-voorzitter) en ondersteund door een ambtelijk secretaris mr Jurriane Rendering.

Het indienen van beroep
De Registratiecommissie is bevoegd  tot registratie van verpleegkundigen, verzorgenden en professionals die toegang hebben tot het Register Zorgprofessionals. Dit betekent ook dat zij bevoegd is tot schorsing of doorhaling van de registratie. Tegen (het uitblijven van) besluiten van de registratiecommissie tot inschrijving, registratie en doorhaling staat beroep bij de registratiecommissie open.
De Accreditatiecommissie is bevoegd om aanbod te accrediteren voor het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals, en instellingsaccreditatie te verlenen. Tegen (het uitblijven van) besluiten van de Accreditatiecommissie staat beroep bij de 
Registratiecommissie open. 

Vacature
De vacature betreft: 
Uitbreiding van de Kamers 2 en 3, en het invullen van een ontstane vacature vanwege het aflopen van een benoemingstermijn.  Bent u verzorgende dan horen wij graag van u! 

Voorkomen van partijdigheid en belangenverstrengeling
Leden van de Commissie zijn deskundig, onpartijdig en integer. Zij nemen niet deel aan de behandeling van een beroep als zij een zodanige relatie met een van de betrokkenen hebben dat daardoor de schijn van belangenverstrengeling of partijdigheid kan ontstaan.
Leden van de Kamers 2 en 3 mogen geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het College, de Accreditatiecommissie of het Bureau V&VN. Ook mogen zij geen zitting hebben in het bestuur van V&VN of een afdelingsbestuur.  
Wij vragen de bereidheid om deel te nemen aan de behandeling van een beroepschrift dat een verpleegkundige, verzorgende, aanbieder van geaccrediteerde bij- en nascholing of een instelling met een collectieve overeenkomst met V&VN indient tegen een besluit van de Registratie- of Accreditatiecommissie.

Competenties
Wij zijn op zoek naar verzorgenden 
1. met gedegen vakkennis en ervaring
2. in staat om beroepservaring en regelgeving aan elkaar te koppelen
3. een uitstekend analytisch vermogen
4. en goede mondelinge communicatievaardigheden.  
Affiniteit met wet- en regelgeving op het gebied van (her) registratie of accreditatie is een pré.
Het is met name van belang dat u in staat bent mee te discussiëren in een commissie en hierbij uw mening te geven vanuit de positie van inhoudelijk expert. 

De leden van de Commissie van Bezwaar en Beroep komen jaarlijks minimaal een keer bijeen om gericht te worden gecoacht/ingewerkt en bijgepraat over de actuele regelgeving. Er is een prima vacatiegeldenregeling en reiskostenvergoeding ingesteld.  

Het behandelen van een beroep, tijdsinvestering
Deze bestaat uit het bestuderen van de stukken, het deelnemen aan de hoorzitting met aansluitend de beraadslaging over het oordeel van de Kamer, en het beoordelen van het concept voor het advies dat de Kamer uitbrengt. 
Een hoorzitting en beraadslaging nemen als regel anderhalf uur in beslag.

De Commissie komt alleen bij elkaar als er beroep is ingediend. Elke maand staat op donderdagmiddag een optie voor een hoorzitting gepland. Als er beroep is ingediend en de juristen besluiten een hoorzitting te houden dan ontvangt de betrokken Kamer/leden drie weken van te voren bericht. Op de middag van een hoorzitting vindt een voorbereidende bespreking plaats. 

Juridisch kader
Informatie over de Commissie van Bezwaar en Beroep vindt u op venvn.nl

Contact
Heeft u belangstelling, stuur dan een e-mail met uw CV en een korte motivatie. 

Patricia Cuelenaere, Adviseur Registers
T (030) 291 8923
E p.cuelenaere@venvn.nl 

De sollicitatietermijn sluit op maandag 6 april 2015
Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws Homepage

Gepubliceerd:23-02-2015
Aantal keer bekeken:2662

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Alleen geregistreerde gebruikers mogen reacties plaatsen.