Bezoek College aan Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië is de wettelijke verankering van het Kwaliteitsregister voor verpleegkundigen al jaren een feit. Om zich hierop te oriënteren hebben het College Kwaliteitsregister V&V en V&VN een werkbezoek gebracht aan de zusterorganisaties in Groot-Brittannië.

Maar de wettelijke verankering was niet het enige verschil met de situatie in Nederland. 'Het register is in Groot-Brittannië opgezet vanuit de invalshoek bescherming van de patiënt.' aldus Harold de Graaf, V&VN.

De patiënt wordt via fora onder andere bij de registratiecommissie betrokken en heeft zo invloed op het beleid. Het belang van het register voor patiënten is een invalshoek die de Nederlandse delegatie veel stof tot nadenken geeft. Daarnaast is er ook gesproken over de hervormingen van de langdurige zorg in Nederland en andere actuele thema's.

Twee organisaties: beroepsvereniging en register
Het Kwaliteitsregister in Groot-Brittannië heeft 675.000 geregistreerden en wordt beheerd door The Nursing and Midwifery Council (NMC). Daarnaast kent Groot-Brittannië een beroepsvereniging en vakbond in één: Royal College of Nursing (RCN). Van de 670.000 verpleegkundigen en verloskundigen die Groot-Brittannië telt, zijn er ruim 420.000 lid van de RCN. Als professional wordt het lidmaatschap van een beroepsvereniging als norm ervaren. Het lidmaatschap kost 196 pond per jaar. Inschrijving in het register staat daar los van en kost jaarlijks nog eens 100 pond.

Meer informatie over het College Kwaliteitsregister V&V

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws College Kwaliteitsregister V&V, Nieuws Homepage, Nieuws nieuwspagina

Gepubliceerd:23-07-2014
Aantal keer bekeken:2899

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Alleen geregistreerde gebruikers mogen reacties plaatsen.