Intercollegiale toetsing op te voeren in het Kwaliteitsregister

Intercollegiale toetsing kan opgevoerd worden in het KwaliteitsregisterAls verpleegkundige en verzorgende leer je continue, ook van elkaar. Als dit in de vorm van intercollegiale toetsing gebeurt, kan je dit vanaf donderdag 3 november opvoeren in je Kwaliteitsregister V&V onder Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA).

"Het is een hele krachtige leervorm, omdat je je eigen handelen bespreekbaar maakt," zegt Saskia van Bronkhorst, secretaris van het College Kwaliteitsregister V&V. "Je staat stil bij punten waar je over twijfelt en legt dit voor aan een vaste groep collega's. Je bespreekt het onderwerp en deelt tips. Uiteindelijk concludeer je wat je hebt geleerd."

Minister Schippers van VWS heeft in de evaluatie van de herregistratie Wet BIG het voornemen uitgesproken om deskundigheidsbevordering in de vorm van bij- en nascholing en intercollegiale toetsing verplicht te stellen. Met de uitbreiding van de Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten met intercollegiale toetsing loopt het Kwaliteitsregister V&V hier al op vooruit. Ook speelt het register hiermee in op de veelgehoorde wens van verpleegkundigen en verzorgenden om vormen van informeel leren binnen het Kwaliteitsregister te kunnen opvoeren.

Informeel leren
Intercollegiale toetsing zit tussen formeel en informeel leren in. Je gebruikt je ervaringen in je werk om van te leren. "We hebben een gebruiksvriendelijk format voor een bewijs van deelname gemaakt met een aantal vragen. Als je deze allemaal met 'ja' kunt beantwoorden, kun je het opvoeren in je register. Je hoeft niet te laten weten wat je hebt geleerd, dat is je eigen verantwoordelijkheid." vertelt Van Bronkhorst.

Kennis delen
Intercollegiale toetsing is een nieuwe leervorm. Van Bronkhorst roept mensen op ervaringen te delen: "We willen verpleegkundigen en verzorgenden helpen bij het opzetten van intercollegiale toetsing. Daarom willen we een plek creëren waar ze van elkaar kunnen leren."

Heb jij ervaring met intercollegiale toetsing? Deel dan je kennis met andere verpleegkundigen en verzorgenden. Mail de werkwijze die je hebt ontwikkeld voor jouw team/afdeling of organisatie en de hulpmiddelen die je hiervoor gebruikt naar s.bronkhorst@venvn.nl. De informatie wordt dan geplaatst op deze website.
Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws College Kwaliteitsregister V&V, Nieuws Homepage, Nieuws nieuwspagina

Gepubliceerd:03-11-2016
Aantal keer bekeken:7506

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Alleen geregistreerde gebruikers mogen reacties plaatsen.