"Werkplekleren speelt belangrijke rol in Kwaliteitsregister V&V"

De Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V ziet mogelijkheden voor accreditatie van werkplek leren. Dat blijkt uit de workshop Werkplekleren die tijdens de werkconferentie Leren in de zorg plaats vond voor aanbieders van scholing. De 100 deelnemers discussieerden over de inzet van werkplekleren in hun organisatie en de rol van deze vorm van scholing binnen het Kwaliteitsregister V&V.

"Zo'n grote opkomst vinden we geweldig. Helemaal omdat de deelnemers actief betrokken waren en constructieve bijdragen leverden aan de discussie." zegt Janneke Pronk namens de accreditatiecommissie.

Werkplekleren in opkomst
Werkplekleren speelt de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol in bij- en nascholing in de zorg. Deze manier van scholing brengt veel voordelen met zich mee. "Ik vind het belangrijk dat je de theorie direct kunt terugkoppelen in de praktijk. Je ziet meteen hoe de cliënt er op reageert. Zo leer je niet alleen voor jezelf maar ook voor je cliënt," vertelt verzorgende Gerda Meulenbeld, werkzaam bij de Vriezenhof. Bekijk de film met medewerkers van De Vriezenhof en van TriviumMeulenbeltZorg: Theorie in praktijk
Ook tijdens de bijeenkomst blijkt werkplek leren de brug van theorie naar praktijk. Er kwam een lange lijst met mogelijkheden op tafel zoals coaching on the job, intervisie en we-learning. De accreditatiecommissie krijgt regelmatig de vraag of een van deze leervormen in aanmerking komt voor accreditatie in het register. Op dit moment wordt werkplek leren in het register vaak opgevoerd onder overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) door de verpleegkundigen en verzorgenden zelf. Voor aanbieders van scholing is niet altijd duidelijk hoe zij werkplekleren kunnen laten accrediteren, maar de behoefte aan accreditatie is er wel degelijk.

Werkplekleren geaccrediteerd
De accreditatiecommissie stelt als eis dat de doelstelling van scholing vooraf duidelijk is en het proces om deze doelstelling te bereiken beschreven wordt. Voor veel vormen van werkplekleren bestaan hier mogelijkheden. Veel deelnemers aan de workshop zien bijvoorbeeld reflectie als informele leervorm die niet geaccrediteerd kan worden. Maar wanneer reflectie een duidelijke doelstelling heeft en volgens een vooraf bepaalde structuur plaats vindt kan deze leervorm een accreditatie in het Kwaliteitsregister V&V krijgen.

De conclusie van de workshop is dat niet de leervorm bepalend is voor accreditatie maar de manier waarop de resultaten van de deelnemers inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Janneke Pronk: "Wij willen het proces rondom accreditatie zo helder en duidelijk mogelijk maken. Dat doen we door kritisch te kijken naar het systeem. Maar we zullen ook op korte termijn een factsheet aanbieden waar accreditatie kort en bondig zal worden toegelicht."

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws Accreditatiecommissie, Nieuws Homepage, Nieuws nieuwspagina

Gepubliceerd:27-10-2016
Aantal keer bekeken:2463

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Alleen geregistreerde gebruikers mogen reacties plaatsen.