Gevraagd: leden voor het College Kwaliteitsregister V&V

Actief mee kunnen praten over de ontwikkeling van het Kwaliteitsregister V&V? Belangstelling voor de rol die deskundigheidsbevordering heeft bij de kwaliteit van het beroep van verpleegkundigen en verzorgenden? Beleidsvraagstukken oplossen vanuit verschillende perspectieven? Ben jij een verpleegkundige of verzorgende met enige bestuurlijke ervaring? Misschien ben jij dan de kandidaat die we zoeken als nieuw lid van het College Kwaliteitsregister V&V.

Verpleegkundigen en verzorgenden willen de best mogelijke zorg leveren. Die zorg verandert continu: nieuwe behandelmethoden, richtlijnen, technologie en wetgeving. Om het vak veilig en op een hoog kwaliteitsniveau uit te oefenen, is werkervaring alléén niet voldoende. Daarom houden verpleegkundigen en verzorgenden hun kennis en vaardigheden op peil door het volgen van scholing en andere activiteiten. In het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden kunnen zij deze deskundigheid aantoonbaar maken.

Het College
Een onafhankelijk College houdt zich bezig met de ontwikkeling van het Kwaliteitsregister. Daarbij komen vragen aan de orde als:
• Hoe kunnen wij intercollegiale toetsing door verpleegkundigen en verzorgenden faciliteren in het Kwaliteitsregister?
• Moet informeel leren een plek krijgen in het register? Is het bijvoorbeeld mogelijk om informeel leren te accrediteren?
• Hoe kunnen we het patiëntenperspectief in het Kwaliteitsregister beter naar voren laten komen?
• Gebruikers van het register vinden het van belang dat er informatie beschikbaar komt over bekwaamheid in risicovolle –en voorbehouden handelingen. Is dat mogelijk en zo ja, hoe?
In het College zijn de gebruikersgroepen van het Kwaliteitsregister vertegenwoordigd, namelijk de verpleegkundigen en verzorgenden die zijn geregistreerd in het register, de aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten en de zorginstellingen die het Kwaliteitsregister V&V hanteren als instrument om de kwaliteit van zorg te bevorderen. De 7 leden zorgen er samen voor dat het Kwaliteitsregister V&V blijft innoveren. De normen en kwaliteitseisen van de beroepsgroep staan daarin centraal maar ook het perspectief van andere belanghebbende partijen, zoals zorginstellingen en zorgverzekeraars, wordt daarin meegenomen.

Vacatures
Momenteel is het college op zoek naar één of meer verpleegkundigen en verzorgenden die het leuk vinden om het beleid van het Kwaliteitsregister V&V mede vorm te geven, op een wijze die de belangen van de afzonderlijke gebruikersgroepen overstijgt. Je hebt een visie op de beroepsontwikkeling van verpleegkundigen en/of verzorgenden en bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring. Gelet op de huidige samenstelling van het college zijn wij in het bijzonder op zoek naar verpleegkundigen en verzorgenden uit de langdurige zorg, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Het college vergadert 4 tot 6 keer per jaar in Utrecht. Een vergadering duurt in de regel 2 uur en kost gemiddeld hetzelfde aan voorbereidingstijd. Reiskosten worden vergoed en er is een vacatieregeling.
Lees de profielschets voor nieuwe leden van het college. 

Belangstelling?
Voor eventuele vragen over het lidmaatschap van het College, kun je contact opnemen met Saskia van Bronkhorst, secretaris van het College (06 57889091).
Heb je belangstelling, stuur dan vóór 1 november een mail met je motivatie en CV aan s.bronkhorst@venvn.nl, ovv vacature College Kwaliteitsregister.
Een selectiegesprek kan deel uitmaken van de procedure.
Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws College Kwaliteitsregister V&V, Nieuws nieuwspagina

Gepubliceerd:15-09-2016
Aantal keer bekeken:2422

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Alleen geregistreerde gebruikers mogen reacties plaatsen.