Bij grensoverschrijdend gedrag uit Kwaliteitsregister V&V

Als je je als verpleegkundige inschrijft in het Kwaliteitsregister V&V, dan is één van de toelatingseisen dat je geregistreerd staat in het BIG-register. Als verpleegkundigen in strijd handelen met de zorg die zij moeten leveren, kan het tuchtcollege voor de gezondheidszorg maatregelen opleggen die consequenties hebben voor hun registratie in het BIG-register. Als dit gebeurd vindt het College Kwaliteitsregister V&V dat dit ook consequenties moet hebben voor de registratie van verpleegkundigen in het Kwaliteitsregister V&V.

Het tuchtcollege legt allerlei soorten maatregelen op; waarschuwingen, berispingen, tijdelijke schorsingen tot zelfs het schrappen uit het BIG-register. Het College Kwaliteitsregister V&V wil dat zowel verpleegkundigen als verzorgenden die zwaar grensoverschrijdend gedrag vertonen ook niet langer in het Kwaliteitsregister V&V kunnen staan.

Saskia van Bronkhorst, secretaris van het College Kwaliteitsregister V&V: "Het gaat alleen om zware maatregelen. Als je geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister V&V dan laat je zien dat je een goede beroepsbeoefenaar bent. Dat zijn deze mensen niet meer. Gelukkig zijn er maar weinig verpleegkundigen tegen wie een maatregel is uitgeschreven en hiervan staat maar een klein deel geregistreerd in het Kwaliteitsregister V&V. Als je geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister wordt geacht dat je actief aan deskundigheid doet, dan ben je actief met je vak bezig. Dat maakt de kans dat je een fout maakt of buiten de professionele kaders handelt kleiner."

Besluiten
Het College Kwaliteitsregister V&V heeft daarom de volgende besluiten genomen:

  • Indien een uitspraak van een tuchtcollege leidt tot doorhaling uit het BIG-register, betekent dit tevens dat iemand wordt doorgehaald uit het Kwaliteitsregister V&V. Een (vernieuwde) registratie is alleen mogelijk wanneer iemand weer in het BIG-register staat. Ook registratie in het register van verzorgenden is in dit geval niet mogelijk.
  • Schorsing uit het BIG-register heeft geen consequenties voor de registratie in het Kwaliteitsregister V&V. Schorsing is altijd tijdelijk of voorwaardelijk. Het college vindt het juist van belang dat de verpleegkundige die is geschorst, gedurende deze periode aan deskundigheidsbevordering blijft doen.
  • Indien de tuchtrechtelijke maatregel ‘gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid het betrokken beroep uit te oefenen’ betrekking heeft op één of meerdere deskundigheidsgebieden uit het Kwaliteitsregister, is het betrokkene niet toegestaan zich te registreren in die deskundigheidsgebieden, en worden eventuele bestaande registraties hierin doorgehaald.
  • Alle andere maatregelen hebben geen gevolgen voor de toegang of bestaande registratie in het Kwaliteitsregister V&V.
  • Ook voor verzorgenden, die niet onder het tuchtrecht vallen, wordt doorhaling van de inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V in bijzondere gevallen mogelijk. Namelijk als er sprake is van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Wat onder ernstig overschrijdend gedrag valt en wie dit beoordeeld, wordt begin volgend jaar verder uitgewerkt.

"Op dit moment kijken we al of het voorkomt en worden op basis van de huidige regelgeving vergelijkbare beslissingen genomen. Voor verzorgenden en registratie in deskundigheidsgebieden heeft het op dit moment nog geen consequenties." zegt Saskia van Bronkhorst.
De besluiten die het College Kwaliteitsregister V&V heeft genomen worden begin 2017 in het Reglement van het Kwaliteitsregister opgenomen. Dan wordt dit voorgelegd aan het bestuur van V&VN. Als het bestuur instemt wordt het nieuwe regelement van kracht.

Meer informatie

Lees meer over het tuchtrecht.
Lees meer over de maatregelen die consequenties hebben voor registratie in het BIG-register.

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws College Kwaliteitsregister V&V, Nieuws Homepage, Nieuws nieuwspagina

Gepubliceerd:29-08-2016
Aantal keer bekeken:2823

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Alleen geregistreerde gebruikers mogen reacties plaatsen.