Deskundigheidsbevordering moet vanzelfsprekend zijn

Woensdag 20 januari spraken ruim zestig verpleegkundigen en verzorgenden met V&VN en het College Kwaliteitsregister V&V in een werkconferentie over nut en noodzaak van verplichtstelling van deskundigheidsbevordering. En welke rol het Kwaliteitsregister V&V hierbij kan spelen.

Minister Schippers (VWS) is van plan in 2019, bij de volgende herregistratie in het BIG-register, deskundigheidsbevordering te verplichten. Met de input uit de werkconferentie stelt V&VN een activiteitenplan voor de komende twee jaar op. Sonja Kersten, directeur V&VN: “V&VN vindt het van het grootste belang dat verpleegkundigen en verzorgenden hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau uitoefenen. Daar hebben patiënten recht op. Maar dat kunnen we alleen bereiken als deskundigheidsbevordering centraal staat. Om daarbij te faciliteren is het Kwaliteitsregister V&V ontwikkeld, dé plek waar je aantoonbaar maakt wat jij aan deskundigheidsbevordering doet.”

Bewustwording
Bert Fledderus, voorzitter College Kwaliteitsregister V&V, deed een beroep op de aanwezige bestuurders van afdelingen en platforms van V&VN: “Het besef van het belang van bij- en nascholing is de afgelopen jaren bij verschillende partijen toegenomen. Het Kwaliteitsregister V&V groeit daardoor flink. Aan jullie de vraag hoe we samen de hele beroepsgroep bewust kunnen maken van het belang van het aantoonbaar maken van deskundigheidsbevordering.”
Verpleegkundigen en verzorgenden in de zaal gaven als reactie dat het werkklimaat hierbij een belangrijke rol speelt. En dat zij dit zelf kunnen beïnvloeden door voorbeeldgedrag te tonen. Een verpleegkundige: "Als beroepsgroep hebben we zelf de beroepsnorm opgesteld, laten we ons er dan ook aan houden. In het kader van professioneel gedrag moet het vanzelfsprekend zijn dat je je deskundigheid bijhoudt."

Specifieke deskundigheid
In het Kwaliteitsregister V&V kun je momenteel in deskundigheidsgebieden specifieke deskundigheidsbevordering bijhouden. Op deze manier worden kwaliteitseisen gesteld aan verpleegkundigen en verzorgenden binnen hun vakgebied.
Een van de discussiepunten was de vraag hoe de borging van specifieke deskundigheid zich verhoudt tot generieke deskundigheidsbevordering. De deelnemers spraken over de ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen hiervan voor het beroep. Een van de vragen was of je, als je meer dan vier deskundigheidsgebieden hebt, niet sowieso een generalist bent. Een grote meerderheid van de aanwezigen voelt zich eerst en vooral en generalist, en daarna pas expert.

Het College Kwaliteitsregister V&V neemt de input van de dag mee bij het opstellen van hun jaarplan, binnenkort in te zien op deze website.

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws College Kwaliteitsregister V&V, Nieuws Homepage, Nieuws nieuwspagina

Gepubliceerd:21-01-2016
Aantal keer bekeken:4080

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Alleen geregistreerde gebruikers mogen reacties plaatsen.