Inzage

Als je geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister V&V, kun je zelf beslissen wie je inzage geeft in jouw register. Klik hiervoor in jouw portfolio op ‘Geef inzage’ en vul het e-mailadres in van degene die je inzage wilt geven. Bijvoorbeeld een collega of (toekomstig) werkgever. Je kunt ook aangeven voor welke periode je iemand inzage geeft. Alleen jij bepaalt wie er wanneer inzage krijgt in jouw register. Heb je in het verleden je werkgever toestemming gegeven om je register in te zien? Dan vervalt deze toestemming en moet je dit opnieuw regelen, via jouw portfolio. Natuurlijk kun je ook inloggen en je leidinggevende laten meekijken of een overzicht van je portfolio uitprinten. 

Voordelen

Verpleegkundigen en verzorgenden
 • krijgen beter inzicht in de actualiteit van hun bevoegdheden en bekwaamheden;
 • kunnen aan cliënten, collega’s en werkgevers, inspectie van gezondheidszorg en zorgverzekeraar laten zien dat ze deskundig zijn en dat ze die deskundigheid op peil houden;
 • kunnen hiermee laten zien dat ze voldoen aan de professionele standaard van deskundigheidsbevordering;
 • kunnen hun leidinggevende of teamgenoten beter uitleggen welke bijscholing zij nodig hebben om cliënten beter te kunnen behandelen;
 • besparen tijd bij het zoeken naar geaccrediteerde cursussen en scholingen.
Aanbieders deskundigheid
 • zien hun cursussen en scholingen in de web catalogus staan die beschikbaar is voor alle geregistreerde beroepsbeoefenaren (meer dan 60.000);
 • besparen kosten voor promotie;
 • kunnen concurrerend aanbod van cursussen en scholingen bieden voor de doelgroepen;
 • weten dat hun aanbod opgenomen in de catalogus voldoet aan inhoudelijke en procescriteria van cursussen en scholingen voor de doelgroepen.
Zorginstellingen
 • kunnen op elk moment zicht op de deskundigheid van hun medewerkers krijgen;
 • weten daardoor of zij voldoen aan de eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen;
 • kunnen korting krijgen op de deelname: het Kwaliteitsregister is daarmee relatief goedkoop door de grotere aantallen deelnemers;
 • hebben daarmee een eenvoudig en relatief goedkoop instrument in handen om professionals in de gelegenheid te stellen te voldoen aan de professionele standaard van deskundigheidsbevordering en dus  goede zorg te kunnen leveren.
Patiënten/cliënten
 • weten dat geregistreerde verpleegkundigen en verzorgenden hun vak en beroepsontwikkelingen actueel bijhouden en voldoen aan de professionele standaard van deskundigheidsbevordering binnen de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep.