Inzage geven in jouw deskundigheid

Het is mogelijk iemand anders inzage te geven in jouw portfolio. Dit kun je bijvoorbeeld doen om je leidinggevende op te hoogte te houden of om een nieuwe werkgever inzicht te geven in je deskundigheid. Dit kan helpen als je wilt bespreken welke scholingen je wilt volgen om bekwaam te blijven.
Het is aan jou, je werkgever en eventueel de ondernemingsraad van je organisatie of je je leidinggevende inzage moet geven in je register. Het Kwaliteitsregister V&V biedt je via de inzagefunctie mogelijkheid zelf in de hand te houden wie er in je register mee kan kijken.

Je kunt op twee manieren inzage geven. In beide gevallen ga je naar je persoonlijke register. Daar zie je bovenaan een menu-item Inzage. Hieronder zie je twee mogelijkheden:

Inzage via werkgever
Ben je via je werkgever ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V en heeft je werkgever je verzocht inzage te verlenen via de nieuwe mogelijkheid? Kies dan voor Inzage via werkgever.
Je kunt dan je werkgever selecteren en vervolgens je leidinggevende(s). Na het verlenen van inzage krijgt je leidinggevende dezelfde informatie in je portfolio te zien als jijzelf. Uiteraard kan je manager geen wijzigingen in je portfolio aanbrengen. 

Kun je je organisatie niet selecteren en wil je je werkgever, of iemand anders, inzage geven? Maak dan gebruik van de knop 'Inzage individueel'.

Inzage individueel
Ben je op eigen initiatief ingeschreven en wil je iemand inzage geven? Kies dan voor Inzage individueel.
Je kunt dan ieder gewenst persoon inzage verlenen. Dit kan eventueel ook jouw leidinggevende zijn. Deze persoon kan daarna een overzicht (pdf) opvragen jouw portfolio.