De Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V is op zoek naar een nieuw lid

Hierbij attenderen wij je op het ontstaan van één vacature bij de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Je kennis en ervaring kan een waardevolle bijdrage leveren aan deze commissie. Hierbij aangetekend dat je niet vanuit het belang van je organisatie handelt maar dat je je bijdrage richt op het overstijgend belang van de gehele beroepsgroep van verpleegkundigen, verzorgenden en zorgprofessionals. Reden van het ontstaan van deze vacatures is dat de benoemingstermijn van een van de leden binnenkort afloopt.

De Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie is met name verantwoordelijk voor de volgende zaken:

  • het opstellen/bijstellen van criteria in de 'uitvoeringsregeling accreditatie'
  • vaststellen van interpretaties over criteria in 'Stelregels en richtlijn beoordelaars'
  • steekproefsgewijs toezien op de kwaliteit de scholingen van organisaties met instellingsaccreditatie en steekproefsgewijs toezien op de kwaliteit van de beoordelingen van geaccrediteerde scholingen
  • een bijdrage leveren aan beoordelaarsbijeenkomsten die 3 maal per jaar worden gehouden.

De dagelijks afhandeling van het accreditatieproces en de praktisch zaken die hierbij komen kijken worden verzorgd door het bureau V&VN.
De Accreditatiecommissie bestaat uit 5 leden, een voorzitter en een secretaris. De Accreditatiecommissie komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen in Utrecht op dinsdag- of woensdagmiddagen vanaf 15.30 uur.
Een accreditatiecommissielid wordt benoemd voor de duur van 4 jaar. Herbenoeming is hierna eenmalig mogelijk. Meer informatie, waaronder de Uitvoeringsregeling accreditatie en het Reglement Kwaliteitsregister V&V/ZP, is op de website van het Kwaliteitsregister V&V terug te vinden.

Het profiel

Als kandidaat dien je aan de volgende eisen te voldoen:

  • Didactische/onderwijskundige vaardigheden
  • Ervaring en/of affiniteit met het verzorgen, ontwikkelen van opleidingen
  • Als verpleegkundige of verzorgende werkzaam of werkzaam zijn geweest is een pré
  • Een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
  • Goede (schriftelijk) communicatieve vaardigheden
  • Minimaal 6x per jaar beschikbaar voor vergaderingen van de Accreditatiecommissie in Utrecht.

Vacatiegeld

Voor het bijwonen van vergaderingen ontvang je een vergoeding van € 75,-. De reiskostenvergoeding is op basis van € 0,19 per kilometer.

Tijdsplanning van deze werving

In 2019 hopen wij het nieuwe lid te kunnen verwelkomen. De gesprekken met de kandidaten zullen in overleg gepland worden.

Interesse?

Heb je interesse om zitting te nemen in de Accreditatiecommissie en voldoe je aan het profiel, stuur dan een digitale motivatie en CV naar: g.leijen@venvn.nl. Voor vragen kun je terecht bij de secretaris van de Accreditatiecommissie, per e-mail, of kun je bellen met Arnout Uitewaal (030) 2919038.