Jaarplannen

Vergaderrooster 2019

In 2019 zijn de volgende vergadering gepland:

 • 7 februari
 • 23 mei 
 • 26 september
 • 21 november

Nieuws College Kwaliteitsregister V&V

 • Het beleid van het Kwaliteitsregister V&V moet aansluiten bij de veranderende praktijk. Hier is het College Kwaliteitsregister V&V verantwoordelijk voor. In 2017 gaan zij daarom de herregistratieprocedure evalueren, knelpunten rond Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA) aanpakken. 

  Lees meer
 • Janneke van Vliet is door het V&VN-bestuur per 27 januari 2017 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het College Kwaliteitsregister V&V. Ze volgt Bert Fledderus op, de voorzitter van het College sinds de oprichting in 2012. Lees meer
 • Als verpleegkundige en verzorgende leer je continue, ook van elkaar. Als dit in de vorm van intercollegiale toetsing gebeurt, kan je dit vanaf donderdag 3 november opvoeren in je Kwaliteitsregister V&V onder Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA). Lees meer
 • Actief mee kunnen praten over de ontwikkeling van het Kwaliteitsregister V&V? Belangstelling voor de rol die deskundigheidsbevordering heeft bij de kwaliteit van het beroep van verpleegkundigen en verzorgenden? Ben jij een verpleegkundige of verzorgende met enige bestuurlijke ervaring? Misschien ben jij dan de kandidaat die we zoeken als nieuw lid van het Kwaliteitsregister V&V. Lees meer
 • Als verpleegkundigen in strijd handelen met de zorg die zij moeten leveren, kan het tuchtcollege voor de gezondheidszorg maatregelen opleggen die consequenties hebben voor hun registratie in het BIG-register. Als dit gebeurd vindt het College Kwaliteitsregister V&V dat dit ook consequenties moet hebben voor de registratie van verpleegkundigen in het Kwaliteitsregister V&V. Lees meer
 • Woensdag 20 januari spraken ruim zestig verpleegkundigen en verzorgenden met V&VN en het College Kwaliteitsregister V&V in een werkconferentie over nut en noodzaak van verplichtstelling van deskundigheidsbevordering. En welke rol het Kwaliteitsregister V&V hierbij kan spelen. Lees meer
 • Het beleid ODA wordt door het College herzien. Wil je meedenken? Heb je in jouw zorginstelling goede voorbeelden van ODA? Of heb je ideeën over dit beleid? Lees meer
 • Het College en de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals hebben het Jaarplan 2015 vastgesteld. In dit jaarplan kun je lezen over de speerpunten waarop deze besluitvormende organen zich richten. Lees meer
 • Minister Schippers wil verplichte bij- en nascholing toevoegen aan de werkervaring bij de herregistratie BIG. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de tweede evaluatie van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Gaat het Kwaliteitsregister V&V hierbij definitief een rol spelen? Lees meer
 • In Groot-Brittannië is de wettelijke verankering van het Kwaliteitsregister voor verpleegkundigen al jaren een feit. Om zich hierop te oriënteren hebben het College Kwaliteitsregister V&V en V&VN een werkbezoek gebracht aan... Lees meer