Vergaderdata 2017

Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V

 • Donderdag 25 april
 • Donderdag 4 juli
 • Donderdag 12 september
 • Donderdag 28 november

Beoordelaarsbijeenkomsten

 • Dinsdag 26 maart
 • Woensdag 26 juni
 • Donderdag 7 november

 

Nieuws Accreditatiecommissie

 • De Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V ziet mogelijkheden voor accreditatie van werkplek leren. Dat blijkt uit de workshop Werkplekleren die tijdens de werkconferentie Leren in de zorg plaats vond voor aanbieders van scholing. De 100 deelnemers discussieerden over de inzet van werkplekleren in hun organisatie en de rol van deze vorm van scholing binnen het Kwaliteitsregister V&V. Lees meer
 • Accreditatieaanvragen voor het Kwaliteitsregister V&V moeten voor aanvang van de deskundigheidsbevordering zijn aangevraagd. Veel aanbieders die scholing aanbieden voor verpleegkundigen en verzorgenden, organiseren ook scholingen voor verpleegkundig specialisten. Voor het Verpleegkundig Specialisten Register kan vanaf 1 januari 2016 ook alleen nog voorafgaand aan de scholing accreditatie worden aangevraagd.
  Lees meer
 • Wiebe de Vries is vanaf 18 juni voorzitter van de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V. Hij neemt deze functie over van Nicolien van Halem. De Vries: "De komende drie jaar wil ik met de accreditatiecommissie het begrip kwaliteit verder uitwerken en concretiseren."
  Lees meer
 • De vernieuwde Uitvoeringsregeling accreditatie van het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals is per 1 mei 2015 van kracht. Hierin staan de criteria waaraan scholingen moeten voldoen om geaccrediteerd te worden. De regeling is vastgesteld door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V. Lees meer
 • De handleidingen voor het gebruik van PE-online worden momenteel herzien. Eerste nieuwe versies zijn inmiddels geplaatst op deze website. De komende weken volgen nog verdere aanpassingen om de handleidingen overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer
 • Het College en de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals hebben het Jaarplan 2015 vastgesteld. In dit jaarplan kun je lezen over de speerpunten waarop deze besluitvormende organen zich richten. Lees meer
 • Minister Schippers wil verplichte bij- en nascholing toevoegen aan de werkervaring bij de herregistratie BIG. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de tweede evaluatie van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Gaat het Kwaliteitsregister V&V hierbij definitief een rol spelen? Lees meer