Eisen voor herregistratie

Met je herregistratie toon je aan dat je in jouw registratieperiode van 5 jaar hebt voldaan aan de gestelde norm van 184 punten. Waarvan als verpleegkundige minimaal 80 geaccrediteerde punten en als verzorgende minimaal 60. Ook moet je voldoen aan de werkervaringseis van 2.080 uur (bruto uren = netto 1840 uren) werkzaam in jouw vak in 5 jaar tijd. Deze eis is gelijk aan de herregistratie-eis voor het BIG-register.

Saskia van Bronkhorst, secretaris College Kwaliteitsregister V&V: “Een belangrijk deel van de eisen van de beroepsnorm heeft betrekking op het aantal uren scholing en andere leeractiviteiten. Zo’n eis heeft natuurlijk alleen waarde als je hier een periode aan koppelt, in dit geval vijf jaar. Herregistratie is een middel om te toetsen of je voldoet aan de eisen. Door herregistratie wordt het doel van het Kwaliteitsregister V&V (deskundige verpleegkundigen en verzorgenden volgens de normen van de beroepsgroep) dus beter geborgd.”