Waar voor uw geld

Natuurlijk zijn met accreditatie kosten gemoeid. Maar vergeet de baten niet! Uw aanbod is terug te vinden in de digitale scholingsagenda van het Kwaliteitsregister V&V. Promotie dus, voor uw organisatie én uw aanbod. En daarnaast, zeker niet onbelangrijk, zorgt accreditatie er voor dat u steeds uw aanbod voor verpleegkundigen en verzorgenden van een kwalitatief hoog niveau hebt en houdt. En dus dat verpleegkundigen en verzorgenden graag gebruik maken van uw hoogwaardige scholingen, trainingen, congressen et cetera.