Klinische lessen

Ook klinische lessen kunnen door geaccrediteerde instellingen in de catalogus van het Kwaliteitsregister V&V worden opgenomen als geaccrediteerd aanbod.  
Definitie van een klinische lesOm tot een goede controle op de kwaliteit te komen heeft de Accreditatiecommissie een definitie geformuleerd van de klinische les binnen de gezondheidszorg setting:
'Een klinische les is een praktijkonderwijsmethode om kennis en informatie uit de praktijk met elkaar te delen en/of nieuwe kennis en informatie in te winnen over een bepaald verpleegkundig / verzorgend onderwerp of een vaardigheid / interventie met als doel deze te kunnen toe passen in de actuele praktijk.'

CriteriaDit zijn de criteria waaraan de klinische les dient te voldoen en waarop getoetst wordt:
 • Een klinische les wordt vanuit een specifieke vraagstelling of vanuit een actuele probleemsituatie gegeven. 
 • Een klinische les voor verpleegkundigen en verzorgenden gaat uit van een integrale benadering en het onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd:
  • De verpleegkundige of verzorgende aspecten waarbij methodisch werken centraal dient te staan. Zoals bijvoorbeeld: verpleegtechnische vaardigheden, de anamnese, rapporteren, visie op zorg, belevingsgerichte zorg.
  • De medische aspecten. Zoals bijvoorbeeld het verduidelijken van een ziektebeeld in relatie tot de verpleegkundige of verzorgende aspecten (insulinetherapie bij diabetes mellitus, amputatie van een onderbeen door vaatlijden etc.)
  • De andere verpleegkundige of verzorgende aspecten; zoals sociale-, paramedische-, maatschappelijke-, organisatorische invalshoeken. Zoals bijvoorbeeld informatie vanuit een andere discipline in relatie tot bijvoorbeeld een ziektebeeld (fysiotherapeut), innovaties op de afdeling of in het team (Kleinschalig Wonen). 
Doelen van een klinische les
 • Bevorderen van de integratie van theorie en praktijk
 • Bevorderen van gedragsverandering bij verpleegkundigen en verzorgenden
 • Bevorderen van vakinhoudelijke ontwikkelingen
 • Creëren van draagvlak
 • Verduidelijken van (verpleegkundige) interventie(s) en vaardigheden
 • Toelichten van innovaties binnen de afdeling / het team
 • Toetsen en aanvullen van ervaringskennis
 • Verpleegkundigen en verzorgenden uitnodigen tot discussie
 • Verbeteren van de omgang van patiënten/ bewoners/ cliënten
 • Bespreekbaar maken van eigen handelen
 • Bevorderen van de kwaliteit van zorg.