V&VN gaat het land in

In 2017 worden op 3 plaatsen in het land bijeenkomsten georganiseerd over deskundigheidsbevordering in relatie tot het Kwaliteitsregister V&V. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen projectleiders, kartrekkers van het Kwaliteitsregister V&V, opleidingsfunctionarissen en aanbieders van scholing ervaringen, valkuilen, good practices en producten uitwisselen over deskundigheidsbevordering. 

Per bijeenkomst worden 3 good practices uit de regio gevraagd hun kennis en ervaringen te delen. Daarna vindt er een interactieve discussie plaats.

Mogelijke thema’s/invalshoeken:

  • Visie van de instelling op deskundigheidsbevordering, bij- en nascholingsbeleid
  • Implementatie en borging van Kwaliteitsregister V&V in de eigen instelling of organisatie: Hoe doe je dat? Welke positieve ervaringen zijn er en welke belemmerende factoren spelen een rol?
  • Scholingsaanbod: wat is mogelijk en wenselijk?
  • Draagvlak/betrokkenheid medewerkers (rol VAR/OR)
  • Draagvlak bij bestuur, directie en management

 

Eerste bijeenkomst

Wanneer: Donderdag 16 februari van 14.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Zorggroep Groningen/ Maartenshof, Schaaksport 100-102 te Groningen.
Inhoudelijke bijdrage: Zorggroep Groningen staat stil bij de vrijwillige dan wel verplichte deelname aan het Kwaliteitsregister V&V. Ambulance Zorg Groningen en Stichting De Hoven te Onderdendam vertellen hoe het Kwaliteitsregister V&V wordt ingezet in hun organisatie. Er is uiteraard volop gelegenheid om op vraagstukken die bij u leven in te gaan! 

Tweede bijeenkomst

Wanneer: Dinsdag 11 april van 14.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Erasmus Mc, locatie Daniel den Hoed, Auditorium, Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam
Inhoudelijke bijdrage: RAV Gooi en Vechtstreek, Antes groep en Erasmus MC thema Daniel den Hoed vertellen hoe het Kwaliteitsregister V&V wordt ingezet in hun organisatie.
Aanmelden: Meld hier aan voor deze bijeenkomst (maak voor aanmelden een Mijn V&VN-account aan) 

Derde bijeenkomst

Wanneer: Maandag 18 september van 14.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Ambulancezorg Gelderland-Midden. Meander 401. 6825 MD Arnhem
Inhoudelijke bijdrage:  Ambulancezorg Gelderland-Midden, Stichting Innoforte Velp en Woon- en zorgcentrum Friso te Almelo vertellen hoe het Kwaliteitsregister V&V wordt ingezet in hun organisatie.
Aanmelden: Meld hier aan voor deze bijeenkomst (maak voor aanmelden een Mijn V&VN-account aan)