Tarieven van inschrijving

Inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V kost in 2017 € 67,00 per jaar* (prijs is incl. BTW). Voor dit bedrag kun je je tevens zonder extra kosten inschrijven in één of meerdere

deskundigheidsgebieden.

Combinatie met het lidmaatschap van V&VN

Wie lid wordt van beroepsvereniging V&VN en voldoet aan de toelatingseisen, krijgt toegang tot het Kwaliteitsregister V&V. De combinatie van het lidmaatschap en inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V kost in 2017 € 69,00 per jaar* (geen BTW verschuldigd).